Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Budskapet fra 25. januar 2018 "Kjære barn! Måtte denne tiden være en tid med bønn for dere, slik at Den Hellige Ånd, ved bønn, kan stige ned over dere og gi dere omvendelse. Åpne hjertene deres og les den Hellige Skrift, for at dere ved (å lese om) vitnesbyrdene også kan komme nærmere Gud. Det viktigste av alt, mine barn, søk Gud og det som tilhører Gud og overlat de verdslige ting til verden, fordi Satan trekker oppmerksomheten deres mot støv og synd. Dere er kalt til hellighet og skapt for Himmelen, søk derfor Himmelen og de Himmelske ting. Takk for at dere har svart på mitt kall." 01/25/2018


Last Modified 01/26/2018